Tarieven

Prijsafspraken

Hartmans Administratie werkt vanuit een kantoor aan huis. Hierdoor kunnen wij de kosten laag houden en geeft dit ook een basis voor persoonlijk contact met onze klanten. Wij nodigen iedereen daarom van harte uit om het contactformulier in te vullen. Op basis van een vrijblijvend gesprek maken wij graag een offerte op maat, met een heldere prijs per jaar.

In deze heldere prijs is inbegrepen:
- Alle werkzaamheden die nodig zijn voor het opstellen van de jaarrekening, alsmede het verzorgen van de benodigde aangiften Inkomstenbelasting, VPB, Loonheffing en BTW.
- Alle telefonische contacten.
- Jaarlijkse bespreking inzake de jaarrekening en de daaruit voortvloeiende bedrijfseconomische en fiscale adviezen.
- Geregeld nieuwsbrieven op fiscaal en financieel gebied.

Alle prijzen zijn van tevoren vastgesteld zodat u weet hoe uw kosten eruit zien voor het hele boekjaar.
Met onze werkwijze hanteren wij een zeer heldere tariefstructuur waarbij de kosten direct inzichtelijk zijn, zodat u niet geconfronteerd wordt met onverwachte facturen. Klanten betalen voor hetgeen wij als administratie-kantoor doen en niet voor hoe lang wij hierover doen.

In feite hebben wij de administratieve werkzaamheden zoveel mogelijk geautomatiseerd. Hierdoor ontstaat ook voor ons voldoende ruimte om u goede adviezen en begeleiding te geven en in alle rust een jaarrekening te bespreken zonder dat daarvoor de “meter” loopt.

Bijkomend voordeel voor u als nieuwe klant van ons kantoor is dat we dan ook nog eens onze prijs voor twee jaar vast zetten.

Wat is niet inbegrepen:
Natuurlijk kunnen er ook werkzaamheden nodig zijn, die buiten de offerte vallen. Wij denken daarbij o.a. aan:
- Werkzaamheden in het kader van verkrijgen van financieringen bij banken.
- Werkzaamheden in verband met het oprichten of omzetten van een VOF of BV.
- Werkzaamheden bij bedrijfsopvolging en -beëindiging.
- Opstellen van prognoses.

Deze extra werkzaamheden worden door ons tegen het dan geldende uurtarief verricht. Dit overleggen wij altijd van tevoren, zodat u zelf kunt beslissen of u deze werkzaamheden wilt laten verrichten.

U beslist wat u zelf doet en wat u laat doen!
Met deze informatie willen wij duidelijkheid scheppen en een gedegen basis leggen voor een goede en vooral prettige samenwerking. Klik op contactformulier en vul uw gegevens in. Wij nemen dan direct vrijblijvend contact met u op voor het maken van een afspraak.

Klik hier voor onze algemene voorwaarden.

ONDERNEMERS

Voor veel ondernemers zijn zaken als het doen van belastingaangiftes en het voeren van een goede, adequate financiële- en salarisadministratie geen alledaagse kost en worden deze als lastig, ingewikkeld en vooral tijdrovend ervaren. Immers, een ondernemer wil zijn kostbare tijd liever besteden aan zijn werk, zijn projecten en zijn klanten.

Lees verder..